Proiecte la zi - LOTURI PENTRU CONSTRUCTII CASE BRASOV, LOTURI TEREN CASA BRASOV

Proiecte la zi - LOTURI PENTRU CONSTRUCTII CASE BRASOV, LOTURI TEREN CASA BRASOV

 • loturi halchiu

  Loturi Halchiu

  Situată la 15 km distanță de Brașov, în partea de nord a Țării Bârsei și una dintre cele mai vechi așezări din aceasta zonă, comuna Hălchiu este locația ideală pentru casa dumneavoastră, prin faptul că oferă liniștea și confortul atât de mult dorite.

  Desfășurat pe o suprafață totală de 144.500 mp.

  Vezi disponibilitate »

 • loturi tarlungeni

  Loturi Tarlungeni

  Locația loturilor de teren se află la o distanță de 3 km de Brașov spre Tărlungeni, pe Drumul Județean 103 A, zona denumită “IZVOR “.

  Suprafața totală a terenului este 19.400 mp din care s-au dezmembrat 22 de loturi de teren cu destinația construcții case S+P+E+M și drumul interior privat care este lat de 10 m, are 2 benzi de rulare auto – 7 m lățime.

  Vezi disponibilitate »

Proiectul la zi

Halchiu

Tarlungeni

Terenul inițial în suparafață totală de 144.500 mp este dezmembrat, fiecare lot de teren este înscris individual în cartea funciară.

Totodată s-a realizat și înțărușarea parcelelor, delimitarea acestora oferind o foarte bună dimensionare vizuală.

Loturile de teren au suprafețe de minim 1000 mp (ce nu mai pot fi divizate conform Planului Urbanistic de Zona existent), iar împreună cu lățimea drumurilor de 11 m conferă o senzație de spațialitate, o mai bună panoramă și priveliște asupra zonei înconjurătoare.

În prezent proiectul se află în faza de construire a drumurilor interioare (cele de acces sunt realizate) prin decopertarea stratului vegetal al pământului și aducerea de piatră, tasată și cilindrată în prima fază, după care urmează asfaltarea străzilor.

Se lucrează la documentația de realizare a proiectului și obținerea Autorizației de Construcție pentru alimentarea cu energie electrică a întregului proiect, conform studiului de soluție aprobat anterior de Electrica SA.

În paralel se lucrează la întocmirea proiectelor tehnice pentru celelalte utilități: extinderea conductei de apă existente pe strada Feldioarei până în interiorul proiectului și racordarea la sistemul general de canalizare existent în Hălchiu, care va fi îmbunătățit prin finalizarea colectorului final din Feldioara până în 2014, lucrare aflată în desfășurare de către Compania Apa.
 

Accesul din Drumul Județean 103 A se face pe drum amenajat cu piatră.

Teritorial și administrativ terenurile aparțin de primăria municipiului Săcele, de unde se pot obține avizele și autorizațiile de contructie necesare pentru construirea viitoarelor case.
În baza PUZ-ului aprobat (plan urbanistic de zonă) loturile de teren sunt dezmembrate și înscrise individual în Cartea Funciară iar terenul este intravilan cu destinația construcții case cu un regim de înălțime maxim admis de S+P+E+M. Indicii urbanistici sunt POT=35 % și CUT =1.

În prezent alimentarea cu energie electrică a loturilor de teren este realizată, viitorul proprietar trebuie doar să încheie contract de furnizare a energiei cu Electrica SA pentru viitorul branșament.Odată cu alimentarea cu energie electrică s-a realizat și iluminatul stradal pe drumul interior privat, în fața loturilor de teren.

Pentru alimentarea cu apă a loturilor de teren s-au finalizat lucrările de aducere a conductei principale în interiorul drumului privat, s-a construit căminul de apă unde există ceas care va măsura consumul total înregistrat. În scurt timp urmează să se realizeze branșamentul conductei de apă pe toată lungimea drumului interior privat, în fața fiecărui lot de teren.